Hem

Pernilla Dahlqvist

Jag har arbetat över 20 år i modebranschen på bl a. H&M, Marc O’Polo och Rnb vilket gett mig en bred kompetens och erfarenhet av såväl design-  inköps- och produktionsprocesser som CSR-frågor.

Min verksamhet grundar sig på kunskapsbredd, kreativitet och kommersiellt fokus med stor lyhördhet till kundens behov. Jag samarbetar också med andra specialister i branschen i de fall där utökad förstärkning kan behövas.

Pernilla Dahlqvist Design & Production erbjuder skräddarsydda konsultuppdrag mot stora och små företag, varumärken, detaljister och kedjor i modebranschen.

Uppdragen börjar oftast med några enkla men relevanta frågeställningar;

Hur arbetar ni idag?
Driver ni design och inköpsprocessen tids- och kostnadseffektivt? Tas nya ögon in i design- och sortimentsprocessen med jämna mellanrum? Finns planeringsverktyg, struktur och mallar för uppföljning och utveckling?
Sätter ni tydliga krav och finns utarbetade manualer för kvalitet, CSR och leverans?

Med hjälp av bla dessa frågor formar jag tillsammans med uppdragsgivaren ett gemensamt mål och syfte. Oftast startar samarbetet upp med en Work-shop för att göra en nulägesanalys av behov och resursstöd.

Utöver dessa konsulttjänster arbetar jag med utbildning i ämnen som Inköp & produktion, Inköp för detaljistledet samt CSR-frågor.

Uppdrag & anställningar:
Copyright © 2010. All rights reserved.