Spännande och roligt samarbete med Nikolaj d’Etoiles!
Processoptimering av deras produktionsavdelning:
Jag arbetar med att ta fram verktyg för en mer effektiv och hållbar produktionsprocess i målet att säkerställa kvalitet, leveranstid och budget men också att vara en mentor och support för teamet. Kul!

Nikolaj d'Etoiles