Archived entries for slow fashion

Fashion Talks 2012

Igår hölls ”Fashion talks” 2012 under Mercedes-Benz Fashion week och jag var där tillsammans med många andra intressenter i branschen.
Fashion Talks arrangeras av Antonia Ax:son Johnsons stiftelse för miljö och utveckling tillsammans med ASFB (Associate of Swedish brands). Det är fjärde gången som detta arrangeras men min första gång att vara där och lyssna och jag vill säga att detta arrangemang är mycket intressant och värdefullt.
Fashion Talks 2012 beskriver kortfattat konsumentens beteendemönster idag och hur mycket trender inom teknologi, livsstil och affärsmodeller påverkar och förändrar kunders förväntningar och möjligheter när de handlar modeprodukter. Seminariet är uppbyggt genom ett möte mellan olika professionella aktörer och en presentation av deras syn på hur nya kundbeteenden påverkar handel och mode. Hela seminariet är uppbyggt runt hållbarhetsfrågan gällande miljö och människor.

Panelerna representerades av bl.a Sofia Ulver-Sneistrup/ Phd, Consumer trend researcher från Lunds Universitet, Sofia Hedström/ Journalist och moderedaktör Svenska dagbladet, Pär Lager/ Fd VD för Berghs School, Hans Andersson/ Verksamhetschef IBM och Elin Larsson CSR ansvarig Filippa K.

Man kan konstatera att konsumenterna i Europa och Sverige idag ligger en bra bit efter både USA och Asien gällande intresset av hur och var produkterna är producerade samt det generella intresset för miljömässigt och socialt ansvar till människan och miljön. Minst intresserade är män och unga. Vi prioriterar te x fortfarande pris före både modell och utförande och har en benägenhet att ofta köpa nytt sk. Fast fashion. Under de senaste 10 åren har det konsumerats ca 40% mer kläder.

Hur når vi antishopping men samtidigt inte anti fashion?
Ja den frågan blir i sammanhanget naturligtvis lite lätt klyschig då seminariet till största del är representerat av åhörare som skapar och producerar kläder just för att sälja och slutligen tjäna pengar.

Sofia Hedström bosatt i New York berättar om sitt experiment att ”detoxa” från shopping i 365 dagar, vilket i sin tur resulterade i dels en bok men också att finna andra sätt att lösa behovet med förnyelse och att skapa mode ifrån de rådande trender som löpande presenteras. Som journalist tog hon självklart också tillfället i akt att undersöka hur den kommersiella utvecklingen ser ut just på detta plan. Hon fann företagare där man te x tar till vara gamla jeans och tvättar om dem, någon företagare tar till vara gamla kläder som man skapar inredningsdekorationer utav, någon arbetar med att göra plagg med speciella mönsterkombinationer från avlagda jeans och någon annan är inriktad på att måla om skor.
Naturligtvis är detta spännande men fortfarande på en relativt låg nivå utan någon större ekonomisk vinning för ett företagande. Hon nämner också många av de mindre butiker och designer som producerar små serier plagg i NY-regionen och här ser man naturligtvis större framtidspotential för de företagare som fortfarande vill driva affär (!) och samtidigt både tjäna pengar och värna om miljö och socialt ansvarstagande.

Pär Lager nämner begrepp som ”Back to normal” och The opposite may also be the true”. Ovan exempel från Sofia Hedström belyser väl dessa begrepp. För en gång i tiden var det ju så att vi köpte det mesta närproducerat vare sig det var kläder eller mat.

Calle Peyron nämner LOHAS Lifestyle som är relativt stort i bl. a Asien. Lohas inbegriper konsumenter som är intresserade av njutning, hälsa, rättvisa och hållbarhet. Dessa människor är i första hand sammankopplade genom sina värderingar och intressen, snarare än ålder och kön. Man bedömer att det finns ca. 100 miljoner människor som tillhör denna grupp och tillsammans spenderar de ca. 500 miljarder dollar om året på Lohas relaterade produkter. (Läs mer på www.lohas.se)
Det här är intressant och något att ta till sig och studera närmare.
Det handlar om att tänka med hjärtat och själen och här har varumärken och kedjor något att ta fasta och bygga vidare på. Hur skapar vi våra affärsmodeller? Hur får vi konsumenten att helhjärtat tro på vårt varumärke? Här är kommunikationen med konsumenten A och O. Pär Lager har gjort en undersökning som visar att hela 32% är villiga att lägga om sina marknadsplaner och budgetar för att möta upp detta. 25% är redan aktiva med att tänka i dessa banor. Han nämner också samarbetat mellan konsument och varumärke och vikten av att länka ihop dessa på ett mycket mer personligt plan och för att göra detta tar man bl. hjälp av den snabbt växande teknologin.

Nästan samtliga representerade i de olika panelerna nämner också vikten av ”Story telling” gällande den individuella produkten men förstås också gällande varumärket som helhet och vad man som företag står för i frågor som hållbarhet och socialt ansvarstagande. Elin Larsson förmedlar Filippa K:s ”story telling” på ett mycket trovärdigt sätt och det är inte någon tvekan om att det är ett varumärke som helt hittat sin egen väg och därmed också kunder som älskar sina FK-produkter och säkert också vårdar dem väl eller säljer dom vidare i FK:s framgångsrika second hand butik. Det handlar helt enkelt om att skapa ett värde i produkten och att addera service. Hur man får konsumenten att älska och vårda sin produkt! Och hur man i slutändan går från Fast fashion till Slow fashion…

Hans Andersson arbetar med och beskriver hur man bygger och utvecklar teknologi som skapar bättre förutsättningar att dels handla enkelt men också hur man skapar relationer med den produkt man valt att köpa. Allt handlar om konsumentanpassning och det är det som driver förändringar. Han nämner te.x personlig service via mobilen i ett provrum och inte minst möjligheten att betala med sin mobil.

Det var mycket om mycket. De två avsatta timmarna gick fort och tyvärr fick den sista representanten i panelen inte höras klart. Jag hade gärna lyssnat mer ingående på respektive talare och kanske hade färre antal deltagare i panelerna varit att föredra även om summeringen av seminariet totalt sett i mina ögon får väl godkänt. Det är viktigt att mötas upp och väcka tankebanorna i frågor som detta.

Delar ur panelen och självklart (!) i moderiktigt blått

Slow fashion

Slow fashion… Smakar man på orden så låter det i mina öron både rätt och befriande.
Det är det 25 år gamla varumärket Newhouse som via Dagens Handel berättar att de paketerar hela miljöarbetet, etik och uppförandekod under epitetet ”Slow fashion”.
Förutom att deras grundfilosofi är att skapa kläder med lång livslängd med uppdaterade klassiker så inför man nu en långsammare process där tyger och plagg skall tas fram i så pass god tid att man undviker flygfrakter och onödiga expressbehandlingar samt skall de arbeta aktivt med att säkerställa korrekta arbetsförhållanden hos deras leverantörer.
Man vänder sig bort från det billiga, lättåtkomliga och snabbkonsumerade.
Newhouse har länge haft en del på sin hemsida som heter ”Dine & Wine”, vilket jag tycker är ett roligt inslag.
Jag gissar att man ur detta matintresse, via Sloow food skapat epitetet Slow fashion som en motpool till Fast fashion.
Helt rätt och väldigt modernt tänk!

Slow fashion vs Slow food


Copyright © 2010. All rights reserved.