Tjänster

Sortimentsstrategi
Balans och tydlighet i sortimentet är A och O för ett modeföretag. Jag projektleder och erbjuder bra verktyg för att arbeta strategiskt och kommersiellt utan avkall på kreativitet.

Designprocessen
Produktutveckling för private label i detaljistledet, konceptutveckling med utökade varugrupper eller nysatsningar är några områden där jag erbjuder kreativ input men också kompletta designuppdrag.

Inköp
Strukturer och modeller för en väl fungerande inköpsprocess är en nödvändighet. Jag projektleder och erbjuder bra verktyg för inköpsflödet, orderuppföljning, volymberäkning och lagerhållning.

Produktionsprocessen
För att arbeta både tids- och kostnadseffektivt är det viktigt att ha kontroll och struktur i sin produktionsprocess. Därför är ett löpande processoptimeringsarbete en av nycklarna till framgång.
Jag analyserar, projektleder och erbjuder nödvändiga verktyg för en strukturerad och kontrollerad produktionsprocess.

Kvalitet
Kvalitet omfattas egentligen av både material, tillverkningsutförande, funktion och passform. Kraven på detta ökar hos våra konsumenter och oavsett om man är varumärke, detaljist eller kedja så är detta delar man måste arbeta mycket aktivt med.
Jag hjälper er med att ta fram kvalitets- och produktionsmanualer i enlighet med er specifika inriktning. Jag erbjuder projektledning av rutiner och strukturer för det interna kvalitetsarbetet och dess efterkontroller, men också punktinsatser i form av internutbildningar och work-shops.

Hållbarhet/ CSR
Att ta socialt och miljömässigt ansvar är för de flesta modeföretag en självklarhet idag. Dock ligger nivån av kompetens och omfattning mycket olika beroende på storlek av bolag. Jag projektleder er i arbetet med att starta, utveckla, implementera och driva företagets CSR-process. Jag är insatt i det oberoende- och icke vinstdrivande samarbetsorganet BSCI’s arbete och är därför kontinuerligt uppdaterad och påläst om utveckling inom området.

Seminarium, utbildningar och Workshops
Ibland har företag behov av olika typer av utveckling. Jag skräddarsyr utbildningar inom:
-Inköp & produktion
-Inköp i detaljistledet
-Kvalitet och CSR

Copyright © 2010. All rights reserved.